e-Menexes eShop

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στo ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.e-menexes.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας https://www.e-menexes.gr/ πριν τον χρησιμοποιήσετε. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση, την χρήση του ιστοτόπου μας καθώς και θέματα διακίνησης και εγγυήσεων των εμπορευμάτων μας.
 • Ο ιστότοπός μας είναι διαθέσιμος για πρόσβαση και χρήση μόνον εφ’ όσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
 • Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους του παρόντος τότε δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστoτοπού μας.
 • Με την χρήση του ιστοτόπου μας και την πιθανή αγορά προϊόντων που προσφέρουμε μέσω αυτού, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους χρήσης του παρόντος.

Όροι χρήσης

1.   Γενικοί όροι χρήσης e-shop

1.1.       Εισαγωγή – Γενικά

Ο ιστότοπος https://www.e-menexes.gr/ είναι ένα διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (e-shop)  που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ» και Α.Φ.Μ. 997655642, Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, διεύθυνση έδρας 2 χιλ Ξάνθης Κομοτηνής, ΤΚ 67100, τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας-εξυπηρέτησης 2541026465, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας-εξυπηρέτησης info@menexes.gr.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.e-menexes.gr/. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

1.2.       Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η κάθε αναθεώρηση τίθεται σε εφαρμογή αμά τη αναρτήσει της. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

1.3.       Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή και παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

1.4.       Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, αλλά και δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορά στο προϊόν σε σχέση με την απεικόνιση αυτού στον ιστότοπο.

Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

1.5.  Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

1.6  Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.   και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

1.7. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας https://www.e-menexes.gr συμφωνεί και αποδέχεται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

1.8. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας διαθέτει λογαριασμούς στα εξής μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 1. Facebook
 2. Instagram

Στα ανωτέρα μέσα η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως το όνομα χρήστη και ενδεχομένως τη φωτογραφία σας) με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας και έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας.

Με ενέργειες όπως η δήλωση αρέσκειας (like) ή η παρακολούθηση της συγκεκριμένης σελίδας μας (“follow”), δηλώνετε τη συγκατάθεση για τη σχετική επεξεργασία, δηλαδή για την επεξεργασία του ονόματος χρήστη που χρησιμοποιείτε και της τυχόν φωτογραφίας σας που το συνοδεύει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται από τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ίδια ακριβώς αλλά αντίστροφη διαδικασία (unlike, unfollow).

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν έχουν επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, αν προβαίνουν σε διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες, αν χρησιμοποιούν εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνουν σε profiling και τον τρόπο που διενεργούν συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεση, να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας στη σελίδα μας στα ανωτέρω μέσα ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι. Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους.

Η εταιρεία μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

1.9. Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

1.10. Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

H εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον, δεν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατηγοριοποιούμε τα αιτήματά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

Σκοποί της επεξεργασίας και νομικές βάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με τις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσα στα πλαίσια εγγραφής σας στον ιστότοπό μας:

 • Κατοχύρωση της συμμετοχής και παροχή των προνομίων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή
 • Παροχή ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών, π.χ. στην περίπτωση έγγραφης σας στην υπηρεσία Newsletter,
 • Διεξαγωγή ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών
  Εξυπηρέτηση και υποστήριξη μελών

Για την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, απαραίτητα στοιχεία είναι: το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, πόλη, νομός, χώρα,  τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για να επικοινωνήσετε μαζί μας με σκοπό την υποβολή αιτήματος, παραπόνου ή ερωτήματος αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να μπορέσουμε να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικό ζήτημα, καθώς και να αποκριθούμε στο αίτημα, παράπονο ή ερώτημα σας.

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  , αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη εκτέλεσης παραγγελίας χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο σύστημα. Οι παραγγελίες αυτές εκτελούνται κανονικά και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας, απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της, παραμένουν στο σύστημα, θεωρούνται απόρρητα και εμπίπτουν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως σε γενικές γραμμές περιγράφεται κατωτέρω. Ο χρήστης, στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένος να επαναεισάγει τα προσωπικά του στοιχεία σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ

Όλα τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που είναι συμμορφωμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR). Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν είναι αληθή και ακριβή.

1.11.  Πολιτική Προστασίας – Απόρρητο Συναλλαγών

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστοτόπου αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4512/2018 και την κωδικοποίησή του με την με αρ. 5338/17-1-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 40)).

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με τη μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Kατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης και καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο.

1.12. Χρήση cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookies μπορεί, ενδεικτικά, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση.

Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπότης, ώστε να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενό του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies.

Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να απορρίψει τα cookies. Ωστόσο, καθίσταται σαφές στους χρήστες ότι ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και στην περίπτωση που απορρίψουν τα cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

1.13. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, την άμεση αντιμετώπιση των παραπόνων και την αποφυγή οποιαδήποτε δυσαρέσκειας των πελατών της. Αιτήματα, παράπονα ή πληροφορίες που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση καταγράφονται από το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 2541026465 (ώρες εξυπηρέτησης 8:00 – 16:00, καθημερινά εκτός Σαββάτου) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@menexes.gr

1.14. Αποστολή Προωθητικού Υλικού

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες της, εφ’ όσον υπάρξει σχετική συναίνεση αποστολής.

1.15. Προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται προς πώληση έπιπλα γραφείου και σχετικά προϊόντα των καταστημάτων εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  σε προνομιακές τιμές σε σχέση με τα καταστήματα. Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού. Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις, για τεχνικούς λόγους, στις φωτογραφίες των παρουσιαζομένων προϊόντων (πχ. αποχρώσεις). Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών επί του ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Με την τοποθέτηση της παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προϊόντων της παραγγελίας και την αποστολή τους, κατά τους λοιπούς ειδικότερους όρους. Σε περιπτώσεις άρνησης παραλαβής ή αδυναμίας παράδοσης των προϊόντων για λόγους ανυπαίτιους γι’αυτήν, η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε.  έχει δικαίωμα να χρεώνει τον αγοραστή με τα έξοδα φύλαξης-διαχείρισής τους στις αποθήκες της. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε περίπτωση πέραν των 40 ημερών παραμονής των προϊόντων στις αποθήκες της και να συμψηφίσει τυχόν εισπραχθέν ποσό με τις δαπάνες που προέκυψαν από την παραγγελία αυτή.

1.16. Υποβολή παραγγελίας

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας. Κατά την ανωτέρω διαδικασία περιγράφονται ανά βήμα τα διάφορα στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών. Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του εντός 24ωρών εφόσον τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες μας και δεν έχει γίνει εκκίνηση της αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα ακύρωσης της παραγγελίας πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση αφού ο πελάτης ενημερώσει γραπτώς την εταιρεία και αιτηθεί επιστροφή των χρημάτων του.  Σε περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας δηλαδή είναι  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής τους από το εργοστάσιο παραγωγής, ακυρώσεις παραγγελιών δε θα γίνονται δεκτές. Για να προχωρήσετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε είτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@menexes.gr. Η ακύρωση της παραγγελίας σας ισχύει μόνο μετά την επιβεβαίωση από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας, τότε θα σας επιστραφεί η χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας.

Διευκρινίζουμε ότι τις όποιες κρατήσεις επιβάλλει η τράπεζα ή η πιστωτική κάρτα σας,ή το Paypal επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από τη ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ.

1.17. Αποστολή και Έξοδα Μεταφοράς

1.17. α

Το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Το ύψος των εξόδων μεταφοράς ορίζεται από την εταιρεία βάσει του τιμοκαταλόγου της και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή. Το κόστος των εξόδων μεταφοράς ενδέχεται να μην επιβαρύνει τον αγοραστή για αγορές μεγαλύτερες ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού το οποίο ορίζεται από την εταιρεία. Η αποστολή προς παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 5 έως 10 ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα ή 2 έως 7 εβδομάδες για προϊόντα κατόπιν παραγγελίας και ειδικές κατασκευές από τη στιγμή παραλαβής της παραγγελίας και αναλόγως με το φόρτο των παραδόσεων. Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος. Ο χρόνος παράδοσης δίνετε πάντα κατά προσέγγιση και αυτό γιατί τα προϊόντα ειδικά κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές οπότε εφόσον μεσολαβούν αρκετοί παράγοντες παραλαβή διάφορων πρώτων υλών, πολλά και διαφορετικά στάδια παραγωγής η εταιρεία μας προσπαθεί πάντα να είναι εντός των ορίων αυτών αλλά δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο σε καθυστέρηση και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για κάθε είδους αποζημίωση που μπορεί να αξιωθεί από τον πελάτη.

1.17. β

Η εταιρεία Μενεξές Α.Ε. και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκυρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρεία μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος.

Mολονότι έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή σας σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει των τρόπων επικοινωνίας που έχουν οριστεί προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα λάβετε ειδοποίηση για την άφιξη της παραγγελίας σας από τις Συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες. Μετά την ειδοποίηση σας τα προϊόντα παραμένουν στις Αποθήκες χωρίς καμία επιβάρυνση για διάστημα μιας (1) εβδομάδας. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ από τις Μεταφορικές Εταιρείες ή από την εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ (στην περίπτωση που έχετε δηλώσει παραλαβή από τις αποθήκες μας) ΒΑΡΥΝΟΥΝ τον Αγοραστή και ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

1.18. Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση και καλύπτονται από σχετική εγγύηση ανά είδος. Σε περίπτωση χρήσης των όρων της εγγύησης είναι απαραίτητη η επίδειξη όλων των συνοδευτικών εγγράφων της παραγγελίας (Απόδειξη λιανικής πώλησης, Δελτίο Παργγελίας, κ.λπ.). Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση σε ήλιο, υγρασία κλπ. Σε γενικές γραμμές η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. παρέχει για τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη για καθίσματα /σαλόνια και πέντε (5) για έπιπλα, η οποία καλύπτει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την συντήρηση των προϊόντων και την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος, καθώς επίσης και την προμήθεια ανταλλακτικών. Κατ’ εξαίρεση οι υφασμάτινες/δερμάτινες επιφάνειες, καθώς και τα αφρώδη υλικά  καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Αναλυτικά ισχύουν οι εγγυήσεις όπως περιγράφονται κατωτέρω:

 • 3 έτη οι βαφές λούστρων των επίπλων
 • 1 έτος τα έγχρωμα λούστρα επίπλων (λάκες)
 • 2 έτη οι μηχανισμοί και τα λοιπά εξαρτήματα
 • 1 έτος τα ηλεκτρικά μέρη των μηχανισμών
 • 1 έτος για επενδύσεις από τεχνόδερμα ή ύφασμα που καλύπτουν σημεία επαφής με το σώμα 
 •  

H εγγύηση καλής χρήσης δεν καλύπτει ζημιές από μη – συμβατή χρήσης όπως:

 • Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρος από ΜΗ-Φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα).
 • Οι καναπέδες δεν έχουν κατασκευαστεί για να δέχονται κάθετα το ανθρώπινο σώμα, επομένως οποιαδήποτε φθορά ή σπάσιμο από κάθισμα στο μπράτσο ή στην πλάτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο.
 • Το κάθισμα του καναπέ είναι σχεδιασμένο για να δέχεται το σώμα σας σε όλη του την επιφάνεια, αν κάθεστε στην άκρη του καθίσματος είναι πιθανό να δημιουργηθεί φθορά στην στατικότητα του καθίσματος το οποίο όμως θα οφείλεται σε λάθος χρήση και όχι στο προϊόν, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η εγγύηση.
 • Ζημιά στο προϊόν από ατύχημα.
 • Οποιαδήποτε επισκευή προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας μας, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τυχόν επισκευή προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό τότε η εγγύηση παύει να ισχύει.
 • Στην περίπτωση που το προϊόν το έχει συναρμολογήσει ο πελάτης μόνος του η εταιρεία δεν εγγυάται για την συνδεσμολογία των ενώσεων του προϊόντος, αλλά πάρα ταύτα το προϊόν έχει εγγύηση σε όλα τα μέρη των υλικών του εκτός των ενώσεων. Δηλαδή το προϊόν εξακολουθεί να έχει εγγύηση σε όλα τα υλικά του, όχι όμως στις ενώσεις που συνδέθηκαν και ενώθηκαν από τον πελάτη.
 • Για να μεταφέρετε ένα προϊόν πρέπει να το ανασηκώνετε. Σε περίπτωση που σέρνετε το προϊόν κατά την μεταφορά και δημιουργηθεί φθορά τότε η φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
 • Υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια.
 • Χρήση χημικών καθαριστικών.
 • Υποχώρηση επιφάνειας – σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού.
 • Φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση από ΜΗ-Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας (π.χ. μεταφορικές εταιρίες, η από τον πελάτη).
 • Η διάρκεια ζωής του υλικού στα μαξιλάρια καθίσματος των καναπέδων, εξαρτάται από την χρήση που γίνεται.
 • Τα λουστραριστά έπιπλα ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου (π.χ. σε καπλαμά δρυς, οξιά και καρυδιά λόγω της φυσικότητας του ξύλου υπάρχει ενδεχόμενο κάποιας αλλοίωσης του χρώματος από φυσικά αίτια, όπως ήλιος, φως ή άλλες συνθήκες περιβάλλοντος).
 • Τα έπιπλα από μασίφ ξύλο, αποτελούν ζωντανό οργανισμό και χρειάζονται ειδική φροντίδα συντήρησης ώστε να μην αποκτήσουν σχισμές η παραμορφώσεις όπου και αυτές εάν συμβούν είναι φυσιολογικό φαινόμενο ενός ζωντανού οργανισμού. Για την φροντίδα αυτή πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικά καταστήματα που προσφέρουν υλικά και εργαλεία για την φροντίδα αυτή.

1.19. Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφή Ελαττωματικών ή Λανθασμένων Προϊόντων

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Η εταιρεία ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει κάποιο ελάττωμα ή είναι λανθασμένη, θα πρέπει να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό ψηφιακής μορφής στο e-mai: info@menexes.gr, μαζί με το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας, καθώς και την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Σε περίπτωση που δεχτούμε την επιστροφή της, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί προσεκτικά και να μην έχουν μονταριστεί.

Τα προϊόντα παραδίδονται  με ευθύνη και χρέωση του πελάτη στις εγκαταστάσεις μας στην Ξάνθη ή σε συνεργαζόμενη μεταφορική Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τα μεταφορικά των επιστροφών θα πρέπει να έχουν καλυφθεί από εσάς και μετά την παραλαβή και εφόσον και αν διαπιστωθεί η υπαιτιότητα μας, αναλαμβάνουμε την πίστωση του ποσού.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης επιστροφής  η αντικατάστασης εμπορευμάτων καθώς και επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν αλλαγή απόχρωσης η τεχνικών χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα προϊόντα δε θεωρούνται ελαττωματικά όταν υπάρχουν μικρές επιφανειακές φθορές ή αποκλίσεις στα χρώματα. Είναι αποδεκτό στο κλάδο μας λόγο της φύσης των υλικών και τον τρόπο εφαρμογής των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής να υπάρχουν μικρές αμυχές και πετάγματα χιλιοστών ξύλου από την κοπή και την κόλληση τους, τα οποία ενδέχεται να είναι εμφανή.

Ελαττώματα δεν θεωρούνται:

 • Μικρές αποκλίσεις στις αποχρώσεις & υφές των υλικών.
 • Γρατζουνιές και σπασίματα που οφείλονται στη μεταφορά (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αναφερθούν εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων για να επιληφθεί η αποζημίωσή τους από την Μεταφορική Εταιρία).
 • Τα προβλήματα που προκύπτουν από εξωτερικές αιτίες όπως ατυχήματα, κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση, κακοδιαχείριση, αμέλεια, φωτιά, κλοπή, βανδαλισμό, πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, ταραχές, στάσεις, κακόβουλες ενέργειες, πραξικοπήματα, τρομοκρατίες, έκρηξη, σεισμό, πλημμύρα, φυσική καταστροφή, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική αίτια που δεν σχετίζεται με το ελάττωμα του προϊόντος.
 • Συνθήκες που υποδηλούν ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη ή ακατάλληλη ή ανεπαρκή ή κακή εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες πέραν από εκείνες που ορίζονται στις προδιαγραφές αντοχής του προϊόντος, την έλλειψη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες, κακοδιαχείριση, από αμέλεια, ατύχημα κατά τη μεταφορά ή επεμβάσεις και πειράματα-“πατέντες”.
 • Μετά από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, εργασίες, επισκευές τροποποιήσεις και αλλαγές σε οποιαδήποτε εξαρτήματα του προϊόντος από κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δεν ανήκει στην εταιρεία μας

Τέλος και σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για παρεπόμενα κόστη ή παράπλευρες ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, εξ αιτίας των παραπάνω λόγων.

Ως κατασκευαστές αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα, που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, κακομεταχείριση, αμέλεια ή μαστορέματα σε κάποιο προϊόν μας.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν παραχθεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και να βελτιώνουμε τις προδιαγραφές, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, καθώς και τους καταλόγους και τιμοκαταλόγους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες και μας ενημερώσετε μετά από 24 ώρες από την παραλαβή δεν θα είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων που παραλάβατε.

Διατηρούμε το δικαίωμα και είναι στη δική μας διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη και η πιο δίκαιη και αποδοτική λύση και για τα δύο μέρη. Στα προϊόντα “ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” δεν γίνονται αποδεκτά ελαττώματα που υπερβαίνουν το 3% επι της συνολικής παραγγελίας.

Αλλαγές Προϊόντων

 Έχετε το δικαίωμα αλλαγής της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών με την απόδειξη σας. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και φυσικά να μην έχουν μονταριστεί. Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο ή με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση (συσκευασμένο) (σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να είναι τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία). Για τον λόγο αυτό και επισημαίνεται η προσοχή κατά την αποσυσκευασία. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας, τότε θα σας επιστραφεί η χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας.

Διευκρινίζουμε ότι τις όποιες κρατήσεις επιβάλλει η τράπεζα ή η πιστωτική κάρτα σας,ή το Paypal επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από τη ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ.

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα “ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Σε όλες τις περιπτώσεις των επιστροφών και στο δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται “ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, δηλαδή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη (χρώμα, μέγεθος, υλικό κατασκευής κτλ.) Σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένα κάποιο λάθος από την εταιρεία ή το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε θα γίνεται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ελαττωματικών μερών.

Περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αλλαγή και δεν ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρηση:

 • Προϊόντα που κατασκευάζονται “ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές σε χρώμα μέγεθος υλικό κατασκευής κτλ
 • Προϊόντα που δεν βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.
 • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς.

 *Η διαδικασία αλλαγής προϊόντων μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

no thank
Image Newletter
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare